Cúc phương mùa bướm trắng

Hàng năm bướm trắng bay từng đàn trong rừng cúc phương từ tháng 4 tới thang 5. Để di chuyển tới cúc phương chúng ta có rất nhiều cách để di chuyển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *