Hoa bằng lăng

Hoa bằng lăng mang sắc tím dịu dàng Bộ ảnh được thực hiện khi bằng lăng chớm mùa vào hạ. Những cánh hoa tím

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *