Bảng giá

Giá tiền Chi tiết
Gói 1 300,000 vnđ
 • Địa điểm essay writer chụp: Hà nội
 • Miễn phí 01 trang phục áo dài
 • Miễn phí chụp 200 – 300 file hình
 • Miễn phí in 01 ảnh gỗ ( 10×15 cm)
 • Miễn phí chỉnh sửa pts 8 ảnh photoshop
 • Nhận toàn bộ file ảnh gốc
 • Đặt lịch chụp >>
Gói 2  500,000 vnđ
 • Địa điểm chụp: Hà nội
 • Miễn phí 02 trang phục áo dài
 • Miễn phí chụp 200 – 300 file hình
 • Miễn phí in 01 ảnh gỗ ( 10×15 cm)
 • Miễn phí chỉnh sửa pts 8 ảnh photoshop
 • Nhận toàn bộ file ảnh gốc
 • Đặt lịch chụp >>
Gói 3  900,000 vnđ
 • Địa điểm chụp: Hà nội + 20km
 • Miễn phí 02 trang phục áo dài
 • Miễn phí chụp 300 – 500 file hình
 • Miễn phí in 02 ảnh gỗ ( 10×15 cm)
 • Miễn phí chỉnh sửa pts 12 ảnh photoshop
 • Nhận toàn bộ file ảnh gốc
 • Đặt lịch chụp >>
Gói 4 1,500.000 vnđ
 • Địa điểm chụp: Hà nội + Ngoại thành
 • Miễn phí 03 trang phục áo dài hoặc make
 • Miễn phí chụp 500-700 file hình
 • Miễn phí chiefessays.net in 03 ảnh gỗ ( 10×15 cm) + 01 ảnh gỗ (20 x 30 cm)
 • Miễn phí chỉnh sửa pts 15 ảnh photoshop
 • Đặt lịch chụp >>
Gói 4 ( VIP 1) << Liên hệ trực tiếp >>
 • Địa điểm chụp: 64 tỉnh thành Việt Nam
 • Không giới hạn file chụp
 • Miễn phí in 02 ảnh gỗ (10×15 cm) và 1 ảnh gỗ ( 40×60 cm)
 • Miễn phí chỉnh sửa pts 30 ảnh photoshop
 • Miễn phí trang phục áo dài + make + phụ kiện chụp ảnh
 • Đặt lịch chụp >>
Gói 5 ( VIP 2) << Liên hệ trực tiếp >>
 • Địa điểm chụp:Nước ngoài
 • Không giới hạn file chụp
 • Miễn phí in 02 ảnh gỗ ( 10×15 cm) và 05 ảnh gỗ ( 40×60 cm)
 • Miễn phí chỉnh sửa pts 30 ảnh photoshop
 • Miễn phí trang phục áo dài + make + phụ kiện chụp ảnh
 • Đặt lịch chụp >>