Cầu long biên

Album ảnh chụp tại cầu long biên
Bộ ảnh được thực hiện tại cầu long biên. Một trong những chứng nhân lịch sử của Hà NộiTrong bộ ảnh có biển hiệu năm câu cầy được Pháp xây dựng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *